Hvem er vi?

Huset er befolket med 127 dejlige, aktive og nysgerrige børn i alderen fra 0 – 6 år.

Børnene fordeler sig på 4 børnehavegrupper, hvoraf den ene er en Udegruppe. Ønskes en plads i denne, er der mulighed for dette mindst en gang årligt. Er der ikke plads, er der mulighed for at komme på venteliste.

Minigruppen, er en gruppe for 5 børn i udsatte positioner. Børnene er inkluderet på stuerne i børnehaven

Huset har 4 vuggestuegrupper.

Kaninbjerget har 29 medarbejdere ansat. Udover pædagoger og medhjælper, er der tre kostansvarlige ansat i køkkenet og assistent på kontoret.

Vi modtager studerende fra de pædagogiske seminarier og SOSU skolen.

Vi får virksomhedspraktikanter i perioder, både i afdelingerne og i køkkenet.

Ledelsen består af en leder og to afdelingsledere i henholdsvis vuggestue og børnehave.